วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

โรงเรียนบ้านกล้วย

กิจกรรมวันครู เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมานั้น ทางโรงเรียนบ้านกล้วย ร่วมมือกับ อีกหลายโรงเรียน จัดกิจกรรมวันครูขึ้น เพื่อที่จะทรงเสริม วัฒนธรรม และเสริมสร้าง ความรัก ความเคารพ ให้แก่เหล่าเด็กเด็กนักเรียนนักศึกษา ให้ดีดียิ่งขึ้น ภายใต้ คำควัญว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”

กิจกรรมวันครู กิจกรรมวันครู

Leave a Comment