มอบเกียรติบัตร”โครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามพระราชดำริฯ” รุ่นที่ ๔

โรงเรียนบ้านกล้วย

มอบเกียรติบัตร ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ุ 2563 ที่ผ่านมานั้น ทางผู้อำนวยการและคณะครูได้เข้า มอบรงวัลให้แก่ น้องน้องเด็กนักเรียนนักศึกษา ที่ได้เข้าร่วมโคตรการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามพระราชดำริฯ รุ่นที่ ๔ เพื่อที่จะมอบเกียรติบัตร”โครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามพระราชดำริฯ” รุ่นที่ ๔ ให้กับ นักเรียน

มอบเกียรติบัตร มอบเกียรติบัตร มอบเกียรติบัตร

Leave a Comment