นมาฆบูชา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนบ้านกล้วย

ร่วมกันทำบุญ เวียนเทียน และบำเพ็ญประโยชน์วัด ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เนื่องใน วันมาฆบูชา พร้อมนำทั้ง คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนบ้านกล้วย เข้าร่วม การบำเพ็ญประโยชน์ให้กับ วัดกล้วย ณ ที่ ดบ้านกล้วย อ.สวนผึ้ง

ร่วมกันทำบุญ ร่วมกันทำบุญ

Leave a Comment