โรงเรียนบ้านกล้วย

หมู่ 2 บ้านกล้วย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228666

โรงเรียนบ้านกล้วย

นางสาวปัทมา แย้มพยัคฆ์
รักษาการผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกล้วย

Previous slide
Next slide

ประวัติ โรงเรียนบ้านกล้วย

ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เริ่มก่อสร้างโดยประชาชน เป็นอาคารแบบ ป.1 กึ่งถาวร จำนวนสามห้องเรียน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 หลังคาสังกะสี ไม่มีฝา พื้นอัดดินธรรมดา คิดเป็นค่าก่อสร้าง 8,000 บาท หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ กรป.กลางได้ช่วยกันเทพื้นอาคารเรียนจนเสร็จเรียบร้อย ต่อมา พ.ศ. 2520 นายรอด สุขสวัสดิ์ นายอ่อน อุปโท สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ก 4 ห้องเรียน 1 หลัง ต่อมานายทอง ขุนรามบุตรได้ร่วมใจกันอุทิศที่ดิน 3 ไร่ ให้ โรงเรียน เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน

พ.ศ. 2522 สร้างบ้านพักครู 1 หลัง และได้งบสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก 3 ห้องเรียน 1 หลัง

พ.ศ. 2526 ได้งบสร้างส้วม แบบสามัญ 401 จำนวน 5 ที่นั่ง งบประมาณ 35,000 บาท

พ.ศ. 2527 ได้งบสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/2526 เป็นเงิน 180,000 บาท

พ.ศ. 2537 ชมรมธารน้ำใจบ้านโป่ง ได้บริจาคเงินจำนวน 120,000 บาท เพื่อต่อเติมอาคารชั่วคราวให้เป็นอาคารอเนกประสงค์กึ่งถาวร

พ.ศ. 2542 (19สิงหาคม) มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพื่อปฏิรูปการศึกษา

พ.ศ. 2543 เป็น โรงเรียน ในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ (สกศ)

พ.ศ. 2544 สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา

พ.ศ. 2545 ได้รับการประเมินคุณภาพจากภายนอก (สมศ.)

พ.ศ. 2546 (7 กรกฎาคม) เข้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2554 ได้รับการประเมินคุณภาพจากภายนอก (สมศ.) รอบสาม

พ.ศ. 2556 ได้รับเงินบริจาคสร้างร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน

พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นเงิน 80,000 บาท

โรงเรียน ได้รับงบบริจาคก่อสร้างอาคารห้องสมุดประหยัดพลังงานเป็นเงิน 450,000 บาท

-ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

นโยบาย โรงเรียนบ้านกล้วย

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาทุกระดับมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
2.ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยระบอบประชาธิปไตย อนุรักษ์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสู่มาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้นพื้นฐาน ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์กรภายนอกในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. พัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาใน โรงเรียน
6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมใน โรงเรียนให้ร่มรื่นน่าอยู่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้

วิสัยทัศน์ของ โรงเรียนบ้านกล้วย 

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สร้างปัญญา เปี่ยมคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกภาคฝ่ายร่วมคิด ผลิตคนดีสู่สังคม

อัตลักษณ์ – เอกลักษณ์ ของ โรงเรียนบ้านกล้วย 

อัตลักษณ์ – เพียงพอรู้เก็บออม

เอกลักษณ์ – เด็กดี วิถีพอเพียง


กิจกรรมโรงเรียน

นานาสาระ

เรื่อง 6 เคล็ดลับการนอนหลับที่ดี

การนอนหลับเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อมนุษย์ เนื่องจากชั่วชีวิตมนุษย์เราใช้เวลาถึงหนึ่งในสามส่วนของชีวิตในการนอน นอกจจากนี้การนอนหลับพักผ่อนยังช่วยให้ร่างการพื้นฟูและเติมพลังให้เรามีแรงใช้ชีวิตในวันพรุ่งนี้กลับกันถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอความเหนื่อยล้าแทนที่จะมลายหายไป จะกลับทวีคูณขึ้น เกิดเป็นต้นเหตุของปัญหาที่ส่งผลกระทบพังตารางชีวิตของเราตลอดทั้งวันได้เลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม มีคนจำนวนมากที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับ ไม่ว่าจะหลับยาก นอนไม่สบาย ตื่นมากลางดึก หลายสารพัดปัญหาที่ทำให้การนอนไม่มีความสุข ในบทความนี้ผู้เขียนขอแนะนำวิธีการที่ทำให้ผู้อ่านนอนหลับได้เร็วขึ้น หลับสนิทตลอดคืน และตื่นมาอย่างกระปรี้กระเปร่า

1.จัดแสงในห้องให้เหมาะสมกับตัวเอง

แต่ละคนมีบรรยายกาศที่ชอบแตกต่างกัน บางคนชอบห้องนอนมืดๆ บ้างคนชอบเปิดไฟสว่างเพราะกลัวความมืด บางคนชอบไฟสลัวๆ ซึ่งเรื่องนี้ผู้อ่านจะอาศัยประสบการณ์ของตนเองว่าได้นอนในสภาพแวดล้อมแบบไหนแล้วผ่อนคลายที่สุด หากคุณเป็นคนชอบเปิดไฟตอนนอน ตำแหน่งที่วางไฟต้องให้ความสำคัญเช่นกัน จุดที่เหมาะสม คือข้างหัวเตียง หรือหัวเตียงเลย เพื่อให้แน่ใจว่าเวลาที่คุณกำลังหลับไม่มีไฟมาส่องหน้าตลอดเวลา เพราะการที่มีไฟส่องตลอดจะทำให้ตาแห้งและอาจระคายเคืองตาจนตื่นขึ้นมากลางดึกได้

 2.ปรับอุณหถูมิ

อากาศของแต่ละคืนแตกต่างกัน บางวันนอนได้สบายไม่ต้องเปิดแอร์ บางวันอากาศกำลังพอดีเปิดพัดลมก็หลับสบาย หรือบางวันอากาศกำลังสบายถึงเตียงปุ๊บหลับได้เลย จุดนี้ผู้อ่านสามารถปรับได้ตามความชอบ  แต่ในห้องควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก โดยไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าต่างก็ได้เพื่อความปลอดภัยและกันยุงเข้า หากจะใช้พัดลมไม่ควรเล็งมาที่หน้าโดยตรงเพราะฝุ่นอาจเข้าหน้า เข้าจมูก พัดลมโดนช่วงลำตัว หรือขาคือตำแหน่งกำลังดี หากคุณใช้แอร์อยู่ควรลองตั้งค่าเวลาปิดเปิดของแอร์ เพื่อป้องกันไม่ได้คุณตื่นในตอนเช้าอย่างไม่ตั้งใจ เนื่องจากอากาศข้างนอกที่เริ่มร้อนส่งผลต่อห้องนอนของคุณได้ หรือใช้เป็นนาฬิกาปลุกคุณให้ตื่น จากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป

3.จัดเตียงให้สบาย

เป้าหมายของข้อนี้คือให้เตียงของคุณกลายเป็นกับดักที่เมื่อคุณนอนลงไปแล้วจะไม่อยากลุกขึ้นมาอีก โดยมีหลากหลายวิธีการ ดังนี้ เริ่มจากเตียง เราควรจะให้ความสนใจเรื่องขนาดของเตียง และความสูงอย่างที่เราต้องการ ขนาดของเตียงก็ขึ้นอยู่กันความชอบของแต่ละคน ไม่จำเป็นต้องใหญ่ที่สุด หากคุณไม่ชอบเตียงที่กว้างเกินไปมันดูเหงา หรือไม่จำเป็นต้องพอดีกับตัวมากเกิน ต้องคิดด้วยว่าคุณเป็นพวกนอนดิ้นหรือไม่ หรือเป็นคนที่ชอบวางพวกตุ๊กตาเยอะๆบนเตียง ส่วนเรื่องความสูงของเตียงถ้าให้ดี เวลาเรานั่งอยู่ขอบเตียงขาของเราควรลอยเหนือพื้นเล็กน้อยเพื่อความสบาย ส่วนเรื่องความนุ่มของเตียง แน่นอนว่ายิ่งนุ่มยิ่งนอนสบาย แต่ก็ไม่ควรนุ่มจนยุบจมลงไปทำให้ท่านอนผิดแปลกไม่สบาย ต้องยังพอมีความแน่นดันขึ้นมานิดๆ ไม่ต้องแน่นมากจนแข็งเกินไป อาจทำให้ปวดหลัง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบเช่นกัน

อย่างที่สองคือหมอน อุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้ เนื่องจากหมอนมีรูปลักษณ์ ขนาด ความนุ่มที่หลากหลาย คุณควรให้ความใส่ใจแล้วลองดู ลองใช้หมอนหลายใบหลายๆแบรนด์ จนกว่าจะเจอที่เข้ากับสรีระร่างกายของเรา อย่างที่สามผ้าห่ม ควรใช้แบบที่เหมาะสมกับความสามารถในการปรับอุณหภูมิของเรา ถ้าเราใช้แอร์ ก็สามารถเลือกผ้าห่มนุ่มหนา ขนาดคลุมได้ทั้งตัวตั้งแต่เท้าจรดหัว ถ้าห้องเรามีแค่พัดลมก็เลือกผ้าห่มที่มีความบางและไม่จำเป็นต้องผืนใหญ่มากเพราะจะยากต่อการซักและทำให้พื้นที่เตียงของเราน้อยลง อาจทำให้รู้สึกอึดอัดได้

อย่างที่สี่เป็นของเสริมอื่น ๆ เช่นผ้านวมปูเตียงเสริมความนุ่มละช่วยให้การดูแลความสะอาดของเตียงง่ายขึ้น เพราะเตียงที่ไม่มีผ้าปูรองจะยากต่อการทำความสะอาด ส่วนพวกตุ๊กตาหรือหมอนข้างไว้กอดนั้น จะมีหรือไม่ก็ได้ตามความชอบของแต่ละคน เมื่อเตียงเราพร้อมแล้ว วันที่เราใช้แรกๆอาจต้องใช้เวลาปรับตัวสอง 2-3 เพื่อให้ชินและหลับได้ง่ายขึ้น และอย่าลืมดูแลปล่อยให้เตียงรก อะไรไม่รู้เต็มเตียงไม่เป็นระเบียบ ควรเจียดเวลามาจัดเตียงก่อนนอนให้เรียบร้อย เสียเวลานิดหน่อยถือว่าออกกำลังกายก่อนนอน หรือถ้าใครไม่อยากจัดก่อนนอนก็ให้จัดตอนตื่นเลย การเก็บเตียงจะช่วยให้ห้องนอนเราดูสดใสขึ้น อีกทั้งยังเป็นการปัดฝุ่นสิ่งสกปรกที่ติดเตียงออกไปด้วย

4.เก็บมือถือให้ห่างตัว

มือถือเป็นสิ่งที่ดึงความสนใจของคนได้เสมอ หากคุณต้องการนอนจริง ๆ จงเก็บโทรศัพท์ไว้ให้ห่างตัว และถ้าให้ดีคุณควรวางให้ห่างในระยะที่คุณสามารถลุกจากเตียงเพื่อเดินไปปิดเสียงปลุกของมันได้ จะช่วยให้เราตื่นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก การที่เราสามารถปิดเสียงได้แม้จะนอนอยู่มีโอกาสเสี่ยงที่คุณจะหลับต่อจนตื่นสายได้

5.ทำสมองให้ปลอดโปร่ง

เคยหรือไม่? เวลาเรานอนไม่หลับแล้วไม่มีอะไรทำ สมองของเรามักจะคิดเรื่องต่าง ๆ ทบทวนอยู่ในหัวทำให้ใครหลายคนไม่มีกะจิตกะใจนอน ยิ่งถ้าพรุ่งนี้คุณมีเรื่องสำคัญต้องทำ จิตใจของคุณได้อยู่ไม่สุขไปตลอดคืนแน่นอน วิธีการทำให้สมองโปร่งโล่งนั้น ทำได้ตั้งแต่ทำสมาธิกำหนดลมหายใจเข้า-ออก ไม่พยายามคิดเรื่องอะไร หรือถ้าห้ามไม่ได้จริงๆ ให้นึกถึงสีดำหรือสีของแสงในห้องคุณ ถ้าให้ได้ผลสุดคือคุณต้องเผื่อเวลาทำให้สมองโปร่งก่อนนอนสัก 1 ชั่วโมง ในเวลานั้นคุณควรอยู่กับตัวเอง ทำกิจกรรมเบาๆ อ่านหนังสือที่เนื้อหาไม่หนักนัก อาบน้ำแต่งตัวเตรียมนอนให้เรียบร้อย

6.เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย

การเผลอปัสสาวะหรือปวดท้องหนักระหว่างการนอน ถ้าเกิดขึ้นร่างกายจะบังคับให้เราตื่นขึ้นมา แม้ว่าใครหลายๆคนจะสามารถกลับมานอนต่อได้ไม่ยากนัก แต่ความรู้สึกของการพยุงร่างกายงัวเงีย พาตัวเองไปเข้าห้องน้ำเป็นอะไรที่ทรมาน ดังนั้นแล้วก่อนนอนสัก 2-3 ชั่งโมงควรทำอะไรให้เรียบร้อย และพยายามไม่กินน้ำหรือกินของหนักท้อง โดยปกติมนุษย์เราควรนอน 7-8 ชั่วโมงต่อวัน ขึ้นอยู่กลับการใช้ชีวิตของแต่ละคน ผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ผู้อ่านมีความสุขในการนอนหลับมากขึ้น หากบทความนี้ไม่สามารถช่วยคุณได้ลองปรึกษาแพทย์ดูนะครับ ไม่ควรนิ่งดูดายกับอาการนอนไม่หลับเพราะการนอนเป็นเรื่องสำคัญ