โรงเรียนบ้านกล้วย

หมู่ 2 บ้านกล้วย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228666

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านกล้วย

ข้อมูลนักเรียน จำนวณ ของนักเรียนทั้งหมดใน โรงเรียนบ้านกล้วย
ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลนักเรียน การ รวบรวม จำนวณของนักเรียน ชาย นักเรียน หญิง รวมทั้งหมด และ รวมถึง ห้องจำนวณของห้องเรียนที่มีทั้งหมด ทุกระดับชั้นการศึกษา

 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 2
4 2 6 1
อนุบาล 3
1 4 5 1
รวมชั้นอนุบาล
5 6 11 2
ป.1
2 3 5 1
ป.2
5 3 8 1
ป.3
5 3 8 1
ป.4
6 3 9 1
ป.5
2 2 4 1
ป.6
4 0 4 1
รวมชั้นประถม
24 12 38 6
รวมทั้งหมด
29 18 49 9