โรงเรียนบ้านกล้วย

หมู่ 2 บ้านกล้วย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228666

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านกล้วย

ข้อมูลนักเรียน จำนวณ ของนักเรียนทั้งหมดใน โรงเรียนบ้านกล้วย
ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลนักเรียน การ รวบรวม จำนวณของนักเรียน ชาย นักเรียน หญิง รวมทั้งหมด และ รวมถึง ห้องจำนวณของห้องเรียนที่มีทั้งหมด ทุกระดับชั้นการศึกษา

 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 2
4261
อนุบาล 3
1451
รวมชั้นอนุบาล
56112
ป.1
2351
ป.2
5381
ป.3
5381
ป.4
6391
ป.5
2241
ป.6
4041
รวมชั้นประถม
2412386
รวมทั้งหมด
2918499