โรงเรียนบ้านกล้วย

หมู่ 2 บ้านกล้วย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228666

พัฒนาวัดและโรงเรียนบ้านกล้วย

พัฒนาวัดและโรงเรียนบ้านกล้วย

ทำความสะอาด วันนี้ คณะครู ผู้อำนวยการ ภารโรง ประชาชนชาวบ้าน ต่างๆ ได้รวมมือกัน และเข้าทำความสะอาด ณ ที่โรงเรียนบ้านกล้วย

และ ส่วนบริเวณ วัด ทั้งสองจุด เพื่อทำความสะอาด และเ ก็บกวาดสิ่งกีดขวางที่บดบัง ทัศนวิสัย ทำการตัดหญ้าที่ขึ้นสูง ทั้งหมดอย่างสะอาด ทางโรงเรียนบ้านกล้วย ขอขอบพระคุณทุกทุกท่าน ครับ

 

ทำความสะอาด