โรงเรียนบ้านกล้วย

หมู่ 2 บ้านกล้วย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228666

ทำฝายกั้นน้ำให้กับหมู่บ้าน

สร้างฝายกั้นน้ำให้กับหมู่บ้าน

ทำฝายกั้นน้ำ ในวันที่ 25/02/63  ที่ผ่านนมานั้นทางโรงเรียนบ้านกล้วย ได้ร่วมมือกับ สำนักงานเขตชุมชนบ้านกล้วย เพื่อนำคณะครู และ นักเรียนนักศึกษา โรงเรียนบ้านกล้วย ร่วมมือกับชาวบ้านในชุมชนบ้านกล้วย เพื่อเข้าไปสร้างฝายกั้นน้ำให้กับหมู่บ้าน บ้านกล้วย

ทำฝายกั้นน้ำ ทำฝายกั้นน้ำ