โรงเรียนบ้านกล้วย

หมู่ 2 บ้านกล้วย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228666

มอบเกียรติบัตร”โครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามพระราชดำริฯ” รุ่นที่ ๔

โรงเรียนบ้านกล้วย

มอบเกียรติบัตร ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ุ 2563 ที่ผ่านมานั้น ทางผู้อำนวยการและคณะครูได้เข้า มอบรงวัลให้แก่ น้องน้องเด็กนักเรียนนักศึกษา ที่ได้เข้าร่วมโคตรการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามพระราชดำริฯ รุ่นที่ ๔ เพื่อที่จะมอบเกียรติบัตร”โครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามพระราชดำริฯ” รุ่นที่ ๔ ให้กับ นักเรียน

มอบเกียรติบัตร มอบเกียรติบัตร มอบเกียรติบัตร