โรงเรียนบ้านกล้วย

หมู่ 2 บ้านกล้วย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228666

มารยาท ส่วนบุคคลและการปลูกฝังพฤติกรรม

มารยาท

มารยาท ส่วนบุคคลและการปลูกฝังพฤติกรรม มารยาทส่วนบุคคล เป็นรากฐานของการเคารพตนเอง และเคารพผู้อื่น ยังเป็นที่มาของการตั้งหลักและอาชีพของเรา องค์ประกอบพื้นฐาน 5ประการของมารยาทส่วนบุคคล

มารยาทส่วนบุคคลเป็นรากฐานของการเคารพตนเอง และเคารพผู้อื่น ส่งเสริมมารยาทส่วนตัว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงมารยาทส่วนบุคคล เสริมสร้างแนวคิดที่เป็นอารยะของพลเมือง สร้างรูปแบบมารยาทที่ดี และภาพลักษณ์ที่โดดเด่นในฐานะคนสมัยใหม่ หากคุณไม่ได้เรียนรู้ ความรู้เกี่ยวกับมารยาทส่วนบุคคลมันก็ง่าย ที่จะถูกดูหมิ่นและโดนตำหนิ เพราะคนที่ไม่เข้าใจมารยาท ส่วนตัวจะคิดว่าคุณไม่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี และไม่มีใครคอยเตือน ในการเรียนรู้มารยาทส่วนตัว คุณต้องจำองค์ประกอบพื้นฐาน 5 ประการของมารยาทส่วนบุคคลไว้ก่อน

1. ให้แต่ละบุคคลเป็นศูนย์กลาง มารยาทส่วนบุคคล เป็นข้อบังคับที่หลากหลายในการกระทำ ของแต่ละคนในสังคม แทนที่จะเป็นข้อจำกัด เกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคม หรือกลุ่มอื่นๆ แต่เนื่องจากแต่ละกลุ่มประกอบด้วยบุคคลจำนวนหนึ่ง องค์กรทางสังคมทุกแห่ง จึงประกอบด้วยสมาชิกองค์กรด้วย ดังนั้นความดีงามของพฤติกรรมของแต่ละบุคคล จะส่งผลโดยตรงต่อความอยู่รอด และการพัฒนาของกลุ่ม องค์กรทางสังคม แม้แต่สังคมทั้งหมด ในแง่นี้เราเน้นมารยาทส่วนบุคคล และสร้างมาตรฐานพฤติกรรมส่วนบุคคล ไม่เพียงแต่ปรับปรุงการปลูกฝังภายในของแต่ละบุคคลเท่านั้น แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมที่เป็นระเบียบ

2. มันขึ้นอยู่กับการปลูกฝังด้วยตนเอง มารยาทส่วนบุคคลไม่ใช่การแสดงออกอย่างง่ายๆ ของพฤติกรรมส่วนบุคคล แต่เป็นการแสดงออกถึงการปลูกฝังศีลธรรมสาธารณะในกิจกรรมทางสังคม มันสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของบุคคล

3. ถือเอาความเคารพเป็นหลัก ในกิจกรรมทางสังคม ให้ความสนใจกับมารยาทส่วนบุคคล ปฏิบัติอย่างมีสติตามบทบัญญัติต่างๆ ของมารยาทส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามหลักการเคารพผู้อื่น ผู้ที่เคารพผู้อื่น ผู้คนมักจะเคารพพวกเขา การเคารพผู้อื่นเท่านั้น ที่จะทำให้ผู้อื่นเคารพคุณได้ ในสังคมสมัยใหม่ มารยาทส่วนบุคคล ไม่เพียงแต่รวมเอาความสัมพันธ์ใหม่ของการเคารพซึ่งกันและกัน และความร่วมมือที่เป็นมิตรระหว่างผู้คนเท่านั้น แต่ยังสามารถหลีกเลี่ยง หรือบรรเทาความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นบางอย่างระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม

4. มุ่งสู่ความสวยงาม การปฏิบัติตามหลักมารยาทส่วนบุคคลและการเคารพผู้อื่น และการปฏิบัติตามมาตรฐานมารยาทส่วนบุคคลที่มีอารยะและสุภาพนั้นคือ การกำหนดภาพลักษณ์ของแต่ละบุคคลให้ดีขึ้น และแสดงให้เห็นถึงสไตล์การมองเห็นที่ดีของแต่ละคนได้อย่างเต็มที่มากขึ้น มารยาทส่วนตัวสอนให้ผู้คนรู้จักความงาม และความน่าเกลียด ช่วยให้ผู้คนแยกแยะสิ่งที่ถูกผิด และนำผู้คนไปสู่อารยธรรม มันสามารถทำให้ภาพบุคคลสมบูรณ์แบบ และทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น ดังนั้นมารยาทที่ดี ทำให้บุคคลดูสวยงามและมีเสนห์

5. ใช้แนวทางระยะยาว มารยาทส่วนบุคคล จะนำความสวยงามมาสู่ผู้คน และอารยธรรมสู่สังคมอย่างแท้จริง แต่ทั้งหมดนี้ ไม่สามารถมองเห็นได้ในทันที และไม่สามารถทำได้ในหนึ่งวัน ต้องผ่านความพยายามจนเป็นนิสัยส่วนตัวในระยะยาวและการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง

มารยาทส่วนตัวการพูดคุยในฐานะศิลปะ ก็เป็นส่วนสำคัญของมารยาทส่วนตัวเช่นกัน ความสุภาพ ทัศนคติต้องจริงใจ และขนาดของเสียงต้องเหมาะสม และน้ำเสียงต้องนิ่งและมั่นคงเคารพผู้อื่น ให้เกียรติคำพูดที่แสดงความเคารพและความสุภาพ เช่นการใช้ชีวิตประจำวัน โดยการพูดทักทายสวัสดี ขอบคุณ ทุกครั้งหลังจากสนทนา

มารยาท ท่าทางการพูดคุย ท่าทางของการสนทนา มักจะสะท้อนถึงลักษณะของบุคคล การปลูกฝังและคุณสมบัติที่เป็นอารยะ ดังนั้นเมื่อพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายต้องเผชิญหน้ากันก่อน ท่ายืน การยืนเป็นท่าพื้นฐานที่สุดของบุคคล และเป็นท่าทางที่สวยงาม เมื่อยืนร่างกายควรตั้งฉากกับพื้น และควรวางจุดศูนย์ถ่วงไว้ที่ปลายเท้าทั้งสองข้าง ยืดตัวตรงเงยหัวและผ่อนคลายไหล่ หย่อนแขนตามธรรมชาติหรือข้ามลำตัวไปด้านหน้าลำตัว ด้วยสายตาเรียบเฉยและยิ้ม เมื่อยืน อย่าเอียงคอเอวเอียงขาโก่ง ไม่แนะนำให้สอดมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกง ในบางโอกาสที่เป็นทางการ นับประสาอะไรกับการทำโดยไม่รู้ตัว

ท่าทางเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ ไม่เพียงแต่ดูระมัดระวัง และขาดความมั่นใจในตนเองเท่านั้น แต่ยังมีศักดิ์ศรีที่สง่างามอีกด้วย ท่านั่ง การนั่งยังเป็นรูปทรงที่หยุดนิ่ง การนั่งที่สง่างามจะทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความสง่างามความมั่นคงและความงามตามธรรมชาติ ท่านั่งที่ถูกต้องควรหลังตรงและผ่อนคลายไหล่ ผู้หญิงชันเข่าเข้าหากัน เข่าของผู้ชายสามารถแยกออกจากกันได้ แต่ต้องไม่กว้างเกินไป โดยทั่วไปไม่เกินความกว้างของไหล่ วางมือตามธรรมชาติบนเข่า หรือบนที่วางแขนของเก้าอี้ ในโอกาสที่เป็นทางการ คุณควรมีความสุภาพอ่อนโยน เมื่อคุณนั่งควรมีความสง่างามเรียบร้อย

ลักษณะของมารยาท ตามธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุด ธรรมชาติก็เหมือนกับเมฆที่เคลื่อนไหวและน้ำที่ไหล และเสรีภาพในการเคลื่อนไหว เป็นความต้องการอันดับแรกของพฤติกรรม ยิ้มด้วยความจริงใจ มั่นคงความรอบคอบพิจารณาจากลักษณะงาน และลักษณะทางวิชาชีพ ความรอบคอบหมายถึง ความสงบและแน่วแน่ในการจัดการและติดต่อกับผู้อื่น เป็นคนมีระเบียบมีไหวพริบ และมารยาทในการทำสิ่งต่างๆ แทนที่จะทำตัวเหลวไหลและเลอะเทอะ พูดคุยด้วยเสียงกระซิบแทนที่ใช้อารมณ์

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ ความกตัญญู ต่อพ่อแม่เป็นสิ่งสำคัญ