โรงเรียนบ้านกล้วย

หมู่ 2 บ้านกล้วย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228666

นมาฆบูชา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนบ้านกล้วย

ร่วมกันทำบุญ เวียนเทียน และบำเพ็ญประโยชน์วัด ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เนื่องใน วันมาฆบูชา พร้อมนำทั้ง คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนบ้านกล้วย เข้าร่วม การบำเพ็ญประโยชน์ให้กับ วัดกล้วย ณ ที่ ดบ้านกล้วย อ.สวนผึ้ง

ร่วมกันทำบุญ ร่วมกันทำบุญ