โรงเรียนบ้านกล้วย

หมู่ 2 บ้านกล้วย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228666

อาคารสถานที่


อาคารสถานที่โรงเรียนบ้านกล้วย

อาคารสถานที่ รวบรวมข้อมูล และ รูปภาพของอาคาร สถานที่ ทั้งหมด ที่เกิดจากการก่อสร้าง จากผู้ร่วมก่อตั้ง โรงเรียนบ้านกล้วย
ไว้ที่นี่ ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำไปพัทนา และ ส่งเสริมอาคารสถานที่

อาคารสถานที่ อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2519
อาคารสถานที่ อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2521
อาคารสถานที่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2527
building-4 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2537
building-5 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2542
building-6 บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2522
building-7 บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2522
building-8 ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2547
building-9 ส้วม
สปช.604/2526
ปีที่สร้าง 2526
building-10 หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557