โรงเรียนบ้านกล้วย

หมู่ 2 บ้านกล้วย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228666

ค่าย English camp

ค่าย English camp โรงเรียนบ้านสวนกล้วย

English camp วันนี้คณะ ผู้อำนวยการ คณะครู และ นักเรียน ของ โรงเรียนบ้านกล้วย และ บ้านสวนพึ่ง ได้พาเด็กนักเรียน

เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้ชื่อกินกรรมว่า ค่าย English camp เพื่อแนะแนว การใช้ภาษา ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ อย่างชาดฉลาด และยังสามรถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ สามารถเป็นความรู้สำคัญของเด็กเด็กได้

 

English camp

English camp